Potraty v Jihočeském kraji v roce 2006

Region: Jihočeský kraj
Rok: 2007
Číslo: 04/07/19
Informace ze zdravotnictví kraje o potratech v Jihočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ženách s českou státní příslušností majících v kraji trvalé bydliště a cizinkách s pobytem nad 90 dnů, které podstou-pily potrat. Údaje jsou členěny podle druhu potratu, území a věku ženy. Informace je doplněna grafy se sta-tistickými údaji v časových řadách.

Informace ze zdravotnictví a krajů