Psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2006

Region: Jihočeský kraj
Rok: 2007
Číslo: 12/07/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie v Jihočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle dru-hu zdravotnického zařízení a dle území. Jsou také uvedeny údaje o lůžkových psychiatrických zařízeních.

Informace ze zdravotnictví a krajů