Chirurgická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2006

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2007
Číslo: 05/07/19
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Jihomoravském kraji za rok 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení, území a podle jednotlivých oborů.

Informace ze zdravotnictví a krajů