Stomatologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2006

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2007
Číslo: 11/07/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru stomatologie v Jihomoravském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění a činnosti, stručný přehled o přístrojovém vybavení a jeho stáří, věkovém složení zubních lékařů a také základní ukazatele lůžkové péče v nemocnicích. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení a podle území.

Informace ze zdravotnictví a krajů