Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006

Region: Karlovarský kraj
Rok: 2007
Číslo: 01/07/19
Informace o lázeňské péči v Karlovarském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o počtu přijatých pacientů a ošetřovacích dnů v členění podle způsobu úhrady péče a podle skupin diagnóz, údaje o počtu léčebných výkonů, o lůžkové kapacitě a přepočteném počtu pracovníků.

Informace ze zdravotnictví a krajů