Čerpání zdravotní péče cizinci v Karlovarském kraji v roce 2006

Region: Karlovarský kraj
Rok: 2007
Číslo: 03/07/19
Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Karlovarského kraje v roce 2006 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

Informace ze zdravotnictví a krajů