Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce 2006

Region: Královéhradecký kraj
Rok: 2007
Číslo: 10/07/19
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Královéhradeckém kraji za rok 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.

Informace ze zdravotnictví a krajů