Dětská a dorostová péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2006

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2007
Číslo: 05/07/19
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Moravskoslezském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

Informace ze zdravotnictví a krajů