Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2006

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2007
Číslo: 06/07/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Moravskoslezském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

Informace ze zdravotnictví a krajů