Dermatovenerologická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2006

Region: Plzeňský kraj
Rok: 2007
Číslo: 02/07/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru dermatovenerologie v Plzeňském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění dle druhu zdravotnického zařízení a podle územního členění z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o léčených a dispenzarizovaných pacientech pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče nemocnic.

Informace ze zdravotnictví a krajů