Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2006

Region: Plzeňský kraj
Rok: 2007
Číslo: 03/07/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinická imunologie v Plzeňském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

Informace ze zdravotnictví a krajů