Gynekologická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2006

Region: Plzeňský kraj
Rok: 2007
Číslo: 07/07/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Plzeňském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.

Informace ze zdravotnictví a krajů