Chirurgická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2006

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2007
Číslo: 05/07/19
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v kraji Vysočina za rok 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.

Informace ze zdravotnictví a krajů