Dětská a dorostová péče - činnost ve Zlínském kraji v roce 2006

Region: Zlínský kraj
Rok: 2007
Číslo: 05/07/19
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči ve Zlínském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenza-rizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.

Informace ze zdravotnictví a krajů