Tuberkulózní a respirační nemoci - činnost oboru v kraji Vysočina v roce 2003

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2004
Číslo: 05/04/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích.

Informace ze zdravotnictví a krajů