TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání (originál 1997)

Region: ČR
Rok: 2000
ISBN: 80-7280-025-6

Publikace je překladem TNM Classification of Malignant Tumours, 5. vydání, 1997. TNM zabezpečuje jednotný postup v obecné metodě klasifikace podle anatomického rozsahu choroby. Třídění do stadií pomáhá sdělit přesně a jednoznačně informace o zhoubném novotvaru. Pravidla klasifikace a rozdělení do stadií odpovídají pravidlům publikovaným ve 5. vydání AJCC Cancer Staging Manual (1997) a budou se měnit až v souvislosti s novými poznatky v diagnostice nebo léčení.TNM Klasifikace zhoubných novotvarů