Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 09/11/19
V roce 2010 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 79 557 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 588 mil. Kč. Z tohoto počtu 40 137 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, dále ze skupiny zemi „ostatní“ a z Ukrajiny a Německa. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba hotově. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2010 dosáhly 41 mil. Kč.

Souhrnný report