Lázeňská péče v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 10/11/19
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2010. Lázeňskou léčbu podstoupilo 364 945 dospělých pacientů, 2 304 pacientů v dorostovém věku a 8 617 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 114 957 občanů ČR a 138 810 cizinců.

Souhrnný report