Výkony rehabilitační a fyzikální medicíny 2007-2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 11/11/19

Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů, léčených indikací, počtů pacientů a vybraných kategorií zdravotnických pracovníků oboru rehabilitační a fyzikální medicína za roky 2007–2010 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).Souhrnný report