Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008

Region: ČR
Rok: 2008
ISBN: 978-80-7280-916-5

Publikace obsahuje výsledky Evropského výběrového šetření o zdraví, které bylo provedeno v České republice v roce 2008 na vzorku 1955 respondentů ve věku 15 a více let. Výsledky vychází ze zpracování dat na národní úrovni, vedle konkrétních údajů (absolutních, relativních) v nejrůznějším členění jsou zde zahrnuty i podrobné analytické texty. Dotazníkové šetření sledovalo informace z několika oblastí: zdravotní stav, využití zdravotní péče a zdravotní determinanty, vše ve vazbě na sociodemografické charakteristiky.

klíčová slova: návštěvy lékaře, specialista, praktický lékař, zubař, duševní, hospitalizace, jednodenní, nemocnice, vzdělání, příjem, profese, dlouhodobé nemoci, chronické nemoci, hypertenze, cukrovka, astma, alergie, prevalence, BMI, výška, váha, hmotnost, body mass index, nadváha, obezita, fyzická aktivita, cvičení, ovoce, zelenina, kouření, cigarety, pasivní kouření, tabák, náklady, výdaje, platby, prevence, preventivní, screening, mamograf, okultní, glykemie, krevní tlak, cholesterol, potíže, vidění, zrak, sluch, brýle, optické pomůcky, naslouchadlo, chůze, pohyblivost, manipulace, sociální kontakt, podpora, příbuzní, blízké osoby, spokojenost, hodnocení, zdravotní péče, alkohol, konzumace, nadměrná, spotřeba, pivo, víno, destiláty, abstinent, respondent, výběr, reprezentativní, návratnost, drogy, návykové látky, nelegální, marihuana, opiáty, heroin, LSD, pervitin, amfetaminy, extáze, kokain, lysohlávky, léky, předepsané, nepředepsané, bolest, vitamíny, antikoncepce, subjektivní zdraví, chronické nemoci, omezení, dlouhodobé nemoci, omezení aktivit, osobní péče, péče o domácnost, ADL, IADL, hluk, kriminalita, zápach, pracovní prostředí, životní prostředíVýběrové šetření o zdravotním stavu české populace EHIS CR (dříve HIS CR)