Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2009

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2010
Číslo: 01/10/19
V roce 2009 byla v nemocnicích Moravskoslezského kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 2 646 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 29,7 mil. Kč. Z tohoto počtu 1 858 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2009 dosáhly 2,23 mil. Kč.

Informace ze zdravotnictví a krajů