Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2009

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2010
Číslo: 03/10/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Moravskoslezském kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku mírně zvýšil. Na 1 praktického ženského lékaře připadlo v průměru 3 008 registrovaných pacientek. Přes polovinu žen ve věku 15 až 49 let užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 2009 bylo v kraji evidováno 12 588 porodů a 20 503 gynekologických operací.

Informace ze zdravotnictví a krajů