Chirurgická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2009

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2010
Číslo: 05/10/19
(chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, ortopedie, hrudní chirurgie, dětská chirurgie, léčba popálenin). Tato informace o chirurgické péče v Moravskoslezském kraji za rok 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění a činnosti včetně úrazovosti. Údaje jsou členěny dle území a dle jednotlivých oborů.

Informace ze zdravotnictví a krajů