Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2009

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2010
Číslo: 06/10/19
Tato informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Návratnost výkazů radiologie byla 94 % a celkem byla zpracována za 59 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 134 lékařů a 393 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 1 562 143 vyšetření.

Informace ze zdravotnictví a krajů