Čerpání zdravotní péče cizinci v Olomouckém kraji v roce 2009

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2010
Číslo: 01/10/19
V roce 2009 byla v nemocnicích Olomouckého kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 1 881 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 14,65 mil. Kč. Z tohoto počtu 1 444 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2009 dosáhly 0,58 mil. Kč.

Informace ze zdravotnictví a krajů