Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2009

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2010
Číslo: 04/10/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Olomouckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku snížil o 8 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 4 349 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech senná rýma (J30.1).

Informace ze zdravotnictví a krajů