Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2009

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2010
Číslo: 06/10/19
Tato informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Návratnost výkazů radiologie byla 88 % a celkem byla zpracována data ze 35 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 89 lékařů a 220 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 866 051 vyšetření.

Informace ze zdravotnictví a krajů