Dětská a dorostová péče v Ústeckém kraji v roce 2009

Region: Ústecký kraj
Rok: 2010
Číslo: 02/10/19
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Ústeckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.

Informace ze zdravotnictví a krajů