Činnost praktických lékařů pro dospělé v Ústeckém kraji v roce 2009

Region: Ústecký kraj
Rok: 2010
Číslo: 09/10/19
Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2009 v Ústeckém kraji 355 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 750 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 3,2 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,7 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

Informace ze zdravotnictví a krajů