Dětská a dorostová péče v kraji Vysočina v roce 2009

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2010
Číslo: 03/10/19
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v kraji Vysočina v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.

Informace ze zdravotnictví a krajů