Čerpání zdravotní péče cizinci ve Zlínském kraji v roce 2009

Region: Zlínský kraj
Rok: 2010
Číslo: 01/10/19
Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Zlínského kraje v roce 2009 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

Informace ze zdravotnictví a krajů