Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 17/11

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2010 v České republice 5 298 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v republikovém průměru 1 620 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 37,5 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,6 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.Souhrnný report