Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 20/11

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 31. 12. 2010. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů.

K 31. 12. 2010 činily celkové náklady nemocnic 126,8 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 127,0 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku skončily ve sledovaném období na hodnotě 12,1 mld. Kč, z toho 1,5 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 16,2 mld. Kč, 3,5 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.Souhrnný report