Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 21/11
Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 2 % (tj. na 2 665 547 vyšetření). Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů (o necelá 3 %). Celkově bylo v roce 2010 ošetřeno 495 383 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci.

Souhrnný report