Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 22/11

V České republice bylo k 31. 12. 2010 evidováno 97 hemodialyzačních středisek s celkem 1 190 dialyzačními lůžky. Jejich činnost zajišťovalo 206 lékařů. Počet provedených výkonů vzrostl proti předchozímu roku o 4,8 % na 783 tisíc, z čehož 57 % tvořily hemodialýzy a 43 % hemodiafiltrace. V hemodialyzačních střediscích se v daném roce léčilo 11 233 pacientů.Souhrnný report