Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 23/11

V roce 2010 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 40 198 uživatelů návykových látek a proti předchozímu roku jejich počet klesl o 3 %. Během sledovaného roku absolvovalo substituční léčbu 2 113 osob. Proti roku 2009 stoupl počet substituentů o 36 %.Souhrnný report