Úrazovost dětí a mladistvých do roku 2009

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 24/11

Tato aktuální informace přináší údaje o úrazovosti dětí a mladých osob ve věku 0–19 let v letech 2006–2009, zpracované na základě výkazů o činnosti ambulantních zdravotnických zařízení, evidence z Národního registru hospitalizovaných a statistiky příčin smrti. Současně shrnuje vývoj důležitých ukazatelů od roku 2000. V roce 2009 bylo v chirurgických ambulancích ošetřeno 525 803 úrazů dětí a mladistvých do 20 let. Bylo evidováno zhruba 38 tisíc případů hospitalizace pro vnější příčiny u osob ve věku 0–19 let a v 221 případech měla poranění způsobená vnějšími příčinami smrtelné následky.Souhrnný report