Činnost záchytných stanic v letech 1989–2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 25/11

Tato Aktuální informace podává přehled o počtu záchytných stanic, míst a ošetřených pacientů v období let 1989–2010. Od roku 1989 se počet záchytných stanic a míst s výkyvy snižoval. Vývoj počtu pacientů záchytných stanic ve sledovaném období kopíruje počet stanic a jejich kapacitu, i když od roku 2005 lze současně pozorovat pokles kapacity a růst pacientů.Souhrnný report