Činnost radiační a klinické onkologie v České republice v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 27/11

Tato Aktuální informace přináší údaje o počtech ošetření-vyšetření včetně dispenzárních návštěv, o počtech pacientů léčených pro nádorová i nenádorová onemocnění na onkologii včetně druhu jejich terapie a rovněž informace o počtu a využití přístrojů pro radioterapii. Celkový počet návštěv (vyšetření-ošetření) i celkový počet léčených nebo vyšetřených pacientů s nádorovým onemocněním (zhoubným i nezhoubným) poklesl oproti roku 2009 o 1 %, respektive o 3 %. Stejně tak počet nově přijatých pacientů s nádorovým onemocněním k léčbě poklesl o 1 %. Nejvíce pacientů s nádorem bylo léčeno v Hl. m. Praze a Jihomoravském kraji, což je dáno přirozenou spádovostí a rozmístěním specializovaných onkologických center.Souhrnný report