Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 28/11

V krajích ČR připadalo v roce 2010 průměrně 11,3 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se zvýšil na 38,6 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (15,0 %).Souhrnný report