Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od roku 1959

Region: ČR
Rok: 2011
ISBN: 978-80-7440-048-3

Společná publikace autorského kolektivu z Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (Úřad vlády České republiky) a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR mapuje vývoj zdravotnické péče o uživatele alkoholu a jiných návykových látek v České republice za období padesáti let.

Díky zpracování a analýze velkého množství informací nabízí ucelený pohled na vývoj situace v této oblasti zdravotnické statistiky. Můžeme sledovat její kvantitativní a kvalitativní změny a nahlédnout tak na vývoj trendů provázejících užívání alkoholu a jiných drog např. co do druhu psychiatrické péče, změn v počtu osob závislých na jednotlivých typech návykových látek, zastoupení věkových skupin a pohlaví, to vše v kontextu historických změn v klasifikaci nemocí a společenskopolitického vývoje. V neposlední řadě publikace seznamuje s moderní evidencí substituční léčby v ČR. Autoři publikace se snaží předcházet zavádějícímu výkladu a hodnocení statistických dat a pomáhají čtenáři získat informovaný a racionální pohled na vývoj v dané oblasti. Tato historická inventura poskytuje základ pro další analýzu dat o péči o uživatele alkoholu a jiných návykových látek ve zdravotnické statistice v budoucnu.Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od roku 1959