Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 32/11

Průměrný počet lékařů gynekologů na 10 000 žen zůstal v roce 2010 stejný jako v předchozím roce (3,0). Celkový počet ošetření na 1 lékaře i počet registrovaných pacientek připadající na 1 lékaře se snížil. Přes polovinu žen ve věku 15–49 let užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Zvýšil se absolutní i relativní počet pacientek s nově zjištěným karcinomem. V roce 2010 bylo v ČR evidováno 115 236 porodů a 182 998 gynekologických operací.Souhrnný report