Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 34/11

(zdroj dat: Český statistický úřad)
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz ze státního statistického výkazu Nem Úr 1-02 za rok 2010. Celkem bylo nově hlášeno 30,7 případů pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob, z toho 90 % pro nemoc a 10 % pro úrazy. Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti zůstala na hodnotě 45 dní. Data jsou převzata z Českého statistického úřadu.Souhrnný report