Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 36/11

Celkem byla v roce 2010 zpracována data ze 128 zpravodajských jednotek a návratnost výkazů byla 98 %. Činnost v oboru transfuzní služby zajišťovalo celkem 193,83 lékařů a 1 463,02 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích transfuzní služby bylo provedeno 1 107 tisíc odběrů od 271 870 dárců, z nichž bylo vyrobeno 421,5 tisíc jednotek přípravků červené řady, 46 tisíc terapeutických dávek trombocytů a 616 tisíc litrů plazmy.Souhrnný report