Čerpání zdravotní péče cizinci v Olomouckém kraji v roce 2010

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2011
Číslo: 01/11/19

V roce 2010 byla v nemocnicích Olomouckého kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 2 002 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 12,35 mil. Kč. Z tohoto počtu 1 428 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2010 dosáhly 1,09 mil. Kč.Informace ze zdravotnictví a krajů