Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2010

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2011
Číslo: 02/11/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Olomouckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 6 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 4 513 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech astma (J45.-).Informace ze zdravotnictví a krajů