Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 39/11

Průměrný měsíční plat zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR odměňovaných podle platných předpisů o platu, (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) v roce 2010 činil 27 733 Kč, u lékařů a zubních lékařů 50 235 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 27 515 Kč. Proti roku 2009 vzrostl celkový průměrný plat o 3,7 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle platných předpisů o mzdě (v privátních organizacích a ve všech lázeňských organizacích bez ohledu na zřizovatele) dosáhla ve zdravotnictví celkem v ČR výše 23 660 Kč, u lékařů a zubních lékařů 49 223Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 23 397 Kč. Proti roku 2009 vzrostla průměrná měsíční mzda o 3,6 %.Souhrnný report