Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 43/11

Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2010 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), pohlaví a věku. Počet ukončených případů pracovní neschopnosti klesl na 1,364 milionu případů. Počet případů na 100 tisíc pojištěnců se také snížil na necelých 32 tisíc. Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti oproti loňskému roku poklesla jen mírně, a to o 2,5 dne na 45,9 dnů. Data jsou převzata z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).Souhrnný report