Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 44/11

V psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic bylo zaznamenáno celkem 15 362 hospitalizací se základní diagnózou F10–F19 a jejich počet klesl oproti minulému roku o 3 %. Z toho bylo 10 003 hospitalizací pro poruchy způsobené alkoholem (dg. F10) a 5 356 hospitalizací pro poruchy způsobené užíváním ilegálních drog (dg. F11–F19, bez tabáku).Souhrnný report