Síť zdravotnických zařízení 2000

Region: ČR
Rok: 2000
ISBN: 80-7280-037-X

Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Účelem této publikace je pravidelně informovat o změnách ve struktuře sítě zdravotnických zařízení (včetně změn v počtu lékařů a lůžek) a o postupu odstátnění v resortu zdravotnictví.Síť zdravotnických zařízení